Valtiolta lisätukea veteraaneille – puolisot ja lesket keräystuen varassa

3.10.2016 Valtiolta lisätukea veteraaneille – puolisot ja lesket keräystuen varassa

Veteraanijärjestöt pitävät myönteisenä hallituksen esitystä osoittaa Itsenäisyyden juhlavuonna 2017 kunnille 30 milj. euroa veteraanien kotipalveluihin jaettavaksi kolmen vuoden aikana 2017- 2019.

15.9.2016 julkaistussa Sotiemme Veteraanien tiedotteessa todetaan, että veteraanijärjestöt ovat kiitollisia lisätuesta veteraanien kotipalveluun, mutta huolena on samanaikainen kuntoutusmäärärahan supistuminen. Lisäksi veteraanien puolisot ja lesket jäävät edelleen näiden molempien etuuksien ulkopuolelle. Heistä useat ovat pelkän 766,85 euron takuueläkkeen varassa.

Veteraanijärjestöillä varoja alle 50 euroa veteraania kohden_d9b3902

Veteraanijärjestöjen teettämän selvityksen mukaan veteraaniliittojen varallisuus riittää viiteen ateriaan jokaiselle veteraanille.

Sotiemme Veteraanit -keräystä tarvitaan edelleen, sanoo veteraanijärjestöjen varainhankinnan päällikkö Pia Mikkonen: “Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa tämän vuoden alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, olisi kukin saanut noin 47 euroa”, kertoo Mikkonen. Selvityksessä on laskettu mukaan Rintamaveteraaniliiton (52 €/veteraanijäsen) ja Suomen Sotaveteraaniliiton (42 €/veteraanijäsen) varat. Sotainvalidien Veljesliiton varallisuus 345 euroa sotainvalidi-­ ja puolisojäsentä kohden on tarkoitettu sodassa vammautuneiden ja heidän iäkkäiden aviopuolisoidensa ja leskiensä hyväksi.

Sotiemme Veteraanit -keräyksen varoilla rahoitetaan pienituloisten sotainvalidien ja veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien kotona asumisen tukemista, veteraanitilaisuuksien järjestämistä sekä lääke- ja kuljetuskuluja.

Sotiemme veteraaneja on tällä hetkellä elossa 20 000 ja heidän keski-ikänsä on 92 vuotta.

Tarkemmat tiedot veteraanijärjestöjen omaisuuksista: www.veteraanit.fi/usein kysytyt kysymykset