Usein kysytyt kysymykset

Ovatko veteraaniliitot rikkaita? 

Veteraanijärjestöjen varat ovat vähissä. Luvut näet alla olevista linkeistä. Keräystuottoa tarvitaan jotta järjestöt voivat hoitaa sosiaalista työtään veteraanien, puolisoiden ja veteraanien leskien parissa.

Sotaveteraaniliiton taloudellinen tilanne 2017-2021

Sotainvalidien Veljesliiton taloudellinen tilanne 2017-2021

Rintamaveteraaniliiton taloudellinen tilanne 2017-2021

 

Montako veteraania on vielä elossa? 

Veteraaneja on vuoden 2023 syksyn koittaessa vielä joukossamme 2 500, heistä sotainvalideja on lähes viisisataa. Veteraaniemme keski-ikä on jo 98 vuotta ja useita kymmeniä heistä on saavuttanut kunniakkaan sadan vuoden iän!  Veteraanien puolisoita ja leskiä sekä sotaleskiä on noin 7 500.

Alla on kuvattu veteraanien määrän muutos alkaen vuodesta 2006, jolloin järjestöt yhdistivät omat rahankeräyksensä kaikkien yhteiseksi Sotiemme Veteraanit -keräykseksi.

 

 

Miksi veteraaneille ja sotiemme naisille vielä kerätään?

Veteraaneista puolet saa hyvin pientä eläkettä. Veteraanin pienin tulo on pienimmillään 1 344,85 € /kk.  Veteraanien lisäksi keräyksemme edunsaajina ovat puolisot ja veteraanien lesket. Veteraanin puolison pienin kuukausitulo on 1.8.2023 alkaen takuueläkkeen suuruinen 922,42 € /kk.  Yksin asuvat veteraanit ja etenkin lesket ovat tiukimmilla, mutta pariskunnat tarvitsevat tukea yhtä lailla.

Mihin kerätty tuotto käytetään?

Sotiemme Veteraanit -keräystuotto käytetään helpottamaan veteraanien, puolisoiden ja leskien yllätyksellisiä rahallisia tarpeita, jotta arki omassa kodissa voisi jatkua.
Äkillinen kuluerä esim. hammashoito tai sairaalajakso, voi suistaa pienituloisen veteraanin talouden ja arjen raiteiltaan. Monet jättävät lääkkeitään ottamatta, kun rahaa ei ole tarpeeksi monien lääkkeiden hankintaan. Mm. näihin hoidollisiin tarpeisiin voi saada keräystuotosta raha-avustusta .
Keräystuottoa käytetään kotiin tuotaviin palveluihin, esimerkiksi ikkunoiden pesu, siivous, kauppa-apu. Sekä toimintakykyä ja kotona asumista tukeviin palveluihin, esim. terveydenhoidollinen jalkahoito, fysioterapia, kaiteiden asennus pesutiloihin, kynnysten poisto.
Leskeksi jääneet sotiemme veteraanit ja -naiset tarvitsevat ennen kaikkea sosiaalisia kontakteja ja yhdessä tekemistä. Veteraaniyhdistykset järjestävät veteraaneille, puolisoille ja leskille keräystuotolla virkistystoimintaa, esimerkiksi lounastilaisuuksia ja kesätapaamisia. Vuonna 2020 kerätyn (netto)tuoton käyttö jakaantui näin:

 

Alla on kuvattu Sotiemme Veteraanit keräyksen ja tuotemyynnin vuosittainen tuotto-kulut yhteiskeräyksen alusta asti. Ennen koronapandemiaa keräyksen kulut ovat olleet vuosittain noin 20%. Vuoden 2021 kuluprosentti on 27 %. Koronapandemia on aiheuttanut suuren pudotuksen keräyksen tuottoon,  koska varusmieskeräyksiä ei ole voitu järjestää.

Onko Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset keräyksellä lupa?

Keräyksellä on valtakunnallinen Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa. Luvan numero on RA/2021/1384, lupa on myönnetty 22.10.2021 ja se on voimassa  1.1.2022 alkaen toistaiseksi jatkuvana. Keräysalue on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Sotiemme Veteraanien kerääjällä on aina tämä lupanumero lippaassa tai keräyslistassa.

Kenelle keräyksen tuotto menee?

Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteinen valtakunnallinen keräys sotien 1939-1945 veteraanien, puolisoiden ja veteraanien leskien hyväksi. Sotiemme veteraaneista noin 90% on jäsenenä jossain näistä liitoista. Sotiemme Veteraanit keräystuotosta myönnetään avustuksia myös pienituloisille liittoihin kuulumattomille veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskille.

Jäsenmäärät 1.1.2023: 

Sotainvalidien Veljesliitto 493 sotainvalidijäsentä ja 3 110 puoliso- ja leskijäsentä
Suomen Sotaveteraaniliitto 2 848 sotaveteraanijäsentä ja 6 008 puoliso- ja leskijäsentä (luvut 2022)
Rintamaveteraaniliitto  596 rintamaveteraanijäsentä ja 582 puoliso-ja leskijäsentä
Kaatuneitten Omaisten Liitto alle 30 sotaleskijäsentä

 Miten veteraani, puoliso tai leski voi hakea avustusta?

Jäsenet hakevat avustusta oman yhdistyksensä kautta. Ei jäsen -veteraanit, puolisot ja lesket voivat hakea avustusta suoraan Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräykseltä hakulomakkeella. Ohjeen ja hakulomakkeen voit tulostaa alta.

               Hakulomake

Ohje hakemuksen tekemiseen

Miten keräys toteutetaan?

Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräyksen näkyvin osa on varusmieskeräys. Keräystä suorittavat henkilöt ovat aina varustautuneet
Sotiemme Veteraanit -keräysliivillä tai rintaan kiinnitetyllä Sotiemme veteraanit –keräystunnisteella. Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset keräystä suorittavat henkilöt käyttävät aina voimassa olevilla lupatiedoilla merkittyjä keräyslistoja ja -lippaita.

Voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämän keräysluvan numero on: RA/2021/1384.  Lupa on voimassa toistaiseksi. Keräysalue on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Miten keräystuotto jaetaan?

Keräyspiirit jakavat keräämäänsä tuottoa useamman kerran vuodessa liittojen paikallisyhdistyksille, jotka käyttävät sitä pääosin pienituloisimpien veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemiseen. Monessa paikallisyhdistyksessä veteraanien tukeminen perustuu valtaosin Sotiemme veteraanit -keräyksillä saatuihin varoihin.

Kunkin järjestön saama osuus perustuu liiton veteraani- ja puoliso/leskijäsenten lukumäärään. Järjestöissä tuotto ohjataan piirien ja yhdistysten kautta yksittäisille veteraaneille, puolisoille ja leskille. Sotiemme veteraanit -varainhankinnalla kerätyt varat eivät jää järjestöjen tileille, vaan ne käytetään veteraanien, puolisoiden ja leskien hyväksi viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Useimmiten keräystuotto on jo käytetty ennen kuin seuraavan vuoden keräystoimet alkavat.

Sotiemme veteraanit -varainhankinnan tuotosta noin 2/3 kerätään 22 keräyspiirissä ja 1/3 valtakunnallisessa varainhankintatoimistossa.

Mitkä ovat keräyksen kulut? Entä tuotto?

Sotiemme Veteraanit -varainhankinnan valtakunnallinen bruttotuotto on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut hieman alle 2 miljoonaa euroa. Keräyskulut ovat olleet ennen koronapandemian aiheuttamaa tuoton putoamista noin 20% keräystuotosta.

Kulut syntyvät keräysmateriaalin, hyväntekeväisyystuotteiden ja markkinointimateriaalin tuotannosta. Keräyksessä on kaksi palkattua työntekijää. Piireissä keräys hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Veteraaniliittojen edustajat eivät saa korvausta keräyksen hallinnoinnista. Huomattavaa on, että monet yhteistyökumppanit tukevat Sotiemme Veteraanit -keräystä merkittävästi esimerkiksi mediatilan ja materiaalituotannon osalta.

Mihin  kirkossa itsenäisyyspäivänä  veteraaneille kerätty kolehti menee ?  

Kirkoissa 6. joulukuuta kerätty kolehtituotto käytetään kokonaisuudessaan veteraanien, puolisoiden ja leskien parissa tehtävään hengelliseen työhön. Käytännössä hengellinen työ toteutuu veteraanien kirkkopäivien yhteydessä. Kirkkopäiviä järjestetään ympäri Suomen yhteistyössä paikallisten veteraaniyhdistysten, kuntien ja seurakuntien kanssa. Hengellinen toimikunta, joka toimii Sotiemme Veteraanit -keräyksen yhteydessä koordinoi valtakunnallisesti kolehtivarojen käyttöä. Kirkkohallitukselle tehdään vuosittain anomus kolehdista kerättäväksi veteraanien, puolisoiden ja leskien hengelliseen työhön.