Usein kysytyt kysymykset

 

Ovatko veteraaniliitot rikkaita? 

Veteraanijärjestöjen varat ovat vähissä. Luvut näet alla olevista linkeistä. Keräystuottoa tarvitaan jotta järjestöt voivat hoitaa sosiaalista työtään veteraanien, puolisoiden ja veteraanien leskien parissa.

Sotaveteraaniliiton taloudellinen tilanne 2017-2022

Sotainvalidien Veljesliiton taloudellinen tilanne 2017-2022

Rintamaveteraaniliiton taloudellinen tilanne 2017-2022

 

Montako veteraania on vielä elossa? 

Veteraaneja on vuoden 2024 alkaessa vielä joukossamme 2 000, heistä sotainvalideja on lähes neljäsataa. Veteraaniemme keski-ikä on jo yli 99 vuotta ja useita kymmeniä heistä on saavuttanut kunniakkaan sadan vuoden iän!  Veteraanien puolisoita ja leskiä sekä sotaleskiä on noin 6 500.

Alla on kuvattu veteraanien määrän muutos alkaen vuodesta 2006, jolloin järjestöt yhdistivät omat rahankeräyksensä kaikkien yhteiseksi Sotiemme Veteraanit -keräykseksi.

 

 

Miksi veteraaneille ja sotiemme naisille vielä kerätään?

Veteraaneista puolet saa hyvin pientä eläkettä. Veteraanin pienin tulo on pienimmillään 1 344,85 € /kk.  Veteraanin lesken tai puolison pienin kuukausitulo on 1.8.2023 alkaen takuueläkkeen suuruinen 922,42 € /kk.  Yksin asuvat veteraanit ja etenkin lesket ovat tiukimmilla, mutta pariskunnat tarvitsevat tukea yhtä lailla.

Mihin kerätty tuotto käytetään?

Sotiemme Veteraanit -keräystuotto käytetään helpottamaan veteraanien, puolisoiden ja leskien yllätyksellisiä rahallisia tarpeita.
Äkillinen kuluerä esim. hammashoito tai sairaalajakso, voi suistaa pienituloisen veteraanin tai lesken talouden ja arjen raiteiltaan. Monet jättävät lääkkeitään ottamatta, kun eläke ei riitä monien lääkkeiden hankintaan. Mm. näihin hoidollisiin tarpeisiin voi saada keräystuotosta raha-avustusta.
Keräystuottoa käytetään kotiin tuotaviin palveluihin, esimerkiksi ikkunoiden pesu, siivous, kauppa-apu. Sekä toimintakykyä ja kotona asumista tukeviin palveluihin, esim. terveydenhoidollinen jalkahoito, fysioterapia, kaiteiden asennus pesutiloihin, kynnysten poisto.
Leskeksi jääneet sotiemme veteraanit ja -naiset tarvitsevat ennen kaikkea sosiaalisia kontakteja ja yhdessä tekemistä. Veteraaniyhdistykset järjestävät heille keräystuotolla virkistystoimintaa, esimerkiksi lounastilaisuuksia ja tapaamisia.

Vuonna 2023 Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset keräyksen tuotto oli yli 1,6 miljoonaa euroa. Kulujen osuus keräystuotosta oli 27 %. Nettotuotto noin 1,17 miljoonaa euroa on suurelta osin käytetty jo vuoden 2023 aikana. LUE TÄÄLTÄ MIHIN RAHAA KÄYTETTIIN 2023.

 

Mitkä ovat keräyksen kulut? Entä tuotto?

Yllä on kuvattu Sotiemme Veteraanit keräyksen ja tuotemyynnin vuosittainen tuotto ja kulut yhteiskeräyksen alusta asti. Ennen koronapandemiaa keräyksen kulut olivat alle 20%.  Koronapandemia aiheutti ison pudotuksen 2020 keräyksen tuottoon,  kun varusmieskeräyksiä ei voitu järjestää. Kulut on edelleen pystytty pitämään maltillisina yleisen hintatason noustessa. Sotiemme Veteraanit -varainhankinnan valtakunnallinen bruttotuotto on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut hieman alle 2 miljoonaa euroa.

Kulut syntyvät keräysmateriaalin, hyväntekeväisyystuotteiden ja markkinointimateriaalin tuotannosta. Keräyksessä on kaksi palkattua työntekijää. Piireissä keräys hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Veteraaniliittojen edustajat eivät saa korvausta keräyksen hallinnoinnista. Huomattavaa on, että monet yhteistyökumppanit tukevat Sotiemme Veteraanit -keräystä merkittävästi esimerkiksi mediatilan ja materiaalituotannon osalta.

Onko Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset keräyksellä lupa?

Keräyksellä on valtakunnallinen Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa. Luvan numero on RA/2021/1384, lupa on myönnetty 22.10.2021 ja se on voimassa  1.1.2022 alkaen toistaiseksi jatkuvana. Keräysalue on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Sotiemme Veteraanien kerääjällä on aina tämä lupanumero lippaassa tai keräyslistassa.

Kenelle keräyksen tuotto menee?

Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteinen valtakunnallinen keräys sotien 1939-1945 veteraanien, puolisoiden ja veteraanien leskien hyväksi. Sotiemme veteraaneista noin 90% on jäsenenä jossain näistä liitoista. Sotiemme Veteraanit keräystuotosta myönnetään avustuksia myös pienituloisille liittoihin kuulumattomille veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskille.

Jäsenmäärät 1.1.2023: 

Sotainvalidien Veljesliitto 493 sotainvalidijäsentä ja 3 110 puoliso- ja leskijäsentä
Suomen Sotaveteraaniliitto 1949 sotaveteraanijäsentä ja 4 710 puoliso- ja leskijäsentä
Rintamaveteraaniliitto  533 rintamaveteraanijäsentä ja 512 puoliso-ja leskijäsentä
Kaatuneitten Omaisten Liitto alle 30 sotaleskijäsentä

 Miten veteraani, puoliso tai leski voi hakea avustusta?

Jäsenet hakevat avustusta oman yhdistyksensä kautta. Ei jäsen -veteraanit, puolisot ja lesket voivat hakea avustusta suoraan Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräykseltä hakulomakkeella. Ohjeen ja hakulomakkeen voit tulostaa alta.

               Hakulomake

Ohje hakemuksen tekemiseen

Miten keräys toteutetaan?

Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräyksen näkyvin osa on varusmieskeräys. Keräystä suorittavat henkilöt ovat aina varustautuneet Sotiemme Veteraanit -keräysliivillä tai rintaan kiinnitetyllä Sotiemme veteraanit –keräystunnisteella. Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset keräystä suorittavat henkilöt käyttävät aina voimassa olevilla lupatiedoilla merkittyjä keräyslistoja ja -lippaita.

Voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämän keräysluvan numero on:
RA/2021/1384.
 Lupa on voimassa toistaiseksi. Keräysalue on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Miten keräystuotto jaetaan?

Keräyspiirit jakavat keräämäänsä tuottoa useamman kerran vuodessa liittojen paikallisyhdistyksille, jotka käyttävät sitä pääosin pienituloisimpien veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemiseen. Monessa paikallisyhdistyksessä veteraanien tukeminen perustuu valtaosin Sotiemme veteraanit -keräyksillä saatuihin varoihin.

Kunkin järjestön saama osuus perustuu liiton veteraani- ja puoliso/leskijäsenten lukumäärään. Järjestöissä tuotto ohjataan piirien ja yhdistysten kautta yksittäisille veteraaneille, puolisoille ja leskille. Sotiemme veteraanit -varainhankinnalla kerätyt varat eivät jää järjestöjen tileille, vaan ne käytetään veteraanien, puolisoiden ja leskien hyväksi viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Useimmiten keräystuotto on jo käytetty ennen kuin seuraavan vuoden keräystoimet alkavat.

Sotiemme veteraanit -varainhankinnan tuotosta noin 2/3 kerätään 20 keräyspiirissä ja 1/3 valtakunnallisessa varainhankintatoimistossa.

Mihin  kirkossa itsenäisyyspäivänä  veteraaneille kerätty kolehti menee ?  

Kirkoissa 6. joulukuuta kerätty kolehtituotto käytetään veteraanien, puolisoiden ja leskien parissa tehtävään hengelliseen työhön. Käytännössä hengellinen työ toteutuu veteraanien kirkkopäivien yhteydessä. Kirkkopäiviä järjestetään ympäri Suomen yhteistyössä paikallisten veteraaniyhdistysten, kuntien ja seurakuntien kanssa. Valtakunnallisesti kolehtivarojen käyttöä koordinoi veteraanijärjestöjen yhteinen hengellinen toimikunta. Kirkkohallitukselle tehdään vuosittain anomus kolehdista kerättäväksi veteraanien, puolisoiden ja leskien hengelliseen työhön.