Usein kysytyt kysymykset

 

Ovatko veteraaniliitot rikkaita? 

Huhtikuussa 2019 valmistuneessa selvityksessä on laskettu mukaan Rintamaveteraaniliitto ry:n ja Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n varat. Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa vuoden 2019 alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, olisivat liitoittain tarkasteltuna summat olleet kutakuinkin seuraavat: Suomen Sotaveteraaniliiton veteraani- puoliso- tai leskijäsenelle 61,60 euroa, ja Rintamaveteraaniliiton jäsenet olisivat ”joutuneet maksumiehiksi” liitolleen päin.

Sotainvalidien Veljesliitolla on varallisuutta jäljellä 245 euroa sotainvalidi- ja puolisojäsentä kohden, jotka on tarkoitettu sodassa vammautuneiden ja heidän iäkkäiden aviopuolisoidensa ja leskiensä hyväksi.

Luvut perustuvat järjestöjen virallisiin tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin 31.12.2018.  Veteraanijärjestöjen varallisuudet graafeina (päivitys tulossa):  Veteraaniliittojen taloustilanne 31.12.2017.

Kuinka paljon sotiemme 1939-1945 veteraaneja on elossa?

Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita. Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi. Palanneistakin joka neljäs oli saanut pysyvän sotavamman. Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.

Veteraaneja on vuoden 2019 alussa vielä joukossamme 10 000, heistä sotainvalideja on 1 500. Kunniakansalaistemme keski-ikä on 94 vuotta.

Alla on kuvattu veteraanien määrä vuosittain vuodesta 2006, jolloin järjestöjen yhteiskeräys alkoi. Kuvio jatkuu ennustelukuina 2030-luvulle.

Miksi veteraaneille vielä kerätään? Mihin keräystuottoa käytetään?

Sotiemme veteraaneista puolet saa erittäin pientä eläkettä. Veteraanin pienin tulo on pienimmillään 1031,90 € /kk. Veteraanin puolison pienin kuukausitulo on takuueläkkeen suuruinen 784,52 € /kk.  Yksin asuvat veteraanit ovat tiukimmilla, mutta pariskunnatkin tarvitsevat tukea. Pienimpiä eläkkeitä saavan veteraanin ja hänen puolisonsa yhteiset bruttotulot ovat 1 816,42 €/kuukaudessa. Esitetyt luvut ovat vuodelta 2019.

Lääkekulujen nousu, apuvälineiden hankinta tai liikkumista helpottavien kodin kunnostusten tarve saattaa suistaa pienituloisen veteraanin arjen raiteiltaan. Silmälasien hankintaan veteraani ei saa julkista tukea. Monitehosilmälasien hinnat liikkuvat useissa sadoissa euroissa. Pienituloinen veteraani sinnittelee usein liian pitkään väärän vahvuisilla silmälaseilla. Lääkekulujen omavastuuosuuden (50 €) hoitaminen voi olla pienituloiselle veteraanille ylitsepääsemätön kuluerä. Monet jättävät lääkkeitään ottamatta, sillä rahaa ei ole tarpeeksi monien lääkkeiden hankintaan.

Sotiemme Veteraanit -keräystuottoa tarvitaan helpottamaan veteraanien korkean iän tuomia yllätyksellisiä rahallisia tarpeita, jotta rauhaisa elämän ilta omassa kodissa voisi jatkua. Keräystuottoa käytetään esimerkiksi lääkkeiden omavastuuosuuksiin, silmälasien hankintaan, kotiin tuotaviin palveluihin esimerkiksi ikkunoiden pesuun ja siivoukseen. Keräystuottoa käytetään liikkumista helpottaviin kodin kunnostuksiin kuten kaiteiden asennuksiin pesutiloihin ja kynnysten poistoihin. Tuotolla tuetaan yhä enemmän kuljetuspalveluiden hankintaa esimerkiksi kauppa-, apteekki ja lääkärikäynneille pääsy voi olla iäkkäälle veteraanille mahdotonta, sillä useimmilla ei ole enää ajokorttia.

Leskeksi jääneet sotiemme veteraanit tarvitsevat ennen kaikkea sosiaalisia kontakteja ja yhdessä tekemistä. Veteraanijärjestöjen yhdistykset järjestävät veteraaneille keräystuotolla esimerkiksi lounastilaisuuksia ja kesätapaamisia. Veteraaniyhdistyksiin kuuluvia sotiemme veteraanien puolisoita ja leskiä kutsutaan usein myös mukaan tilaisuuksiin.

Alla on kuvattu Sotiemme Veteraanit keräyksen ja tuotemyynnin vuosittainen bruttotuotto keräyksen alusta asti. Keräystuottoa jaetaan jo saman vuoden aikana. Koko edellisen vuoden keräystuotto on jaettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Kulut ovat vuosittain olleet noin 20% tai alle.

Onko Sotiemme Veteraanit -keräyksellä lupa ja mikä on voimassaoleva lupanumero?

Sotiemme veteraanit -keräyksellä on valtakunnallinen Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa. Luvan numero on RA-2017-1098, lupa on myönnetty 2.11.2017. Keräysaika 1.1.2018 – 31.12.2019. Keräysalue on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Sotiemme Veteraanien kerääjällä on aina tämä lupanumero lippaassa tai keräyslistassa.

Ketkä veteraanit saavat antamani lahjoituksen?

Paikkakunnalla kerätty varusmies- ja reserviläiskeräysten tuotto jää kokonaisuudessaan tukemaan saman paikkakunnan sotiemme veteraaneja. Valtakunnallisesta keräystuotosta myönnetään tukea liittoihin kuulumattomille veteraaneille.

Kenelle Sotiemme Veteraanit -tuotto on tarkoitettu?

Sotiemme Veteraanit on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteinen valtakunnallinen keräys sotien 1939-1945 veteraanien hyväksi. Sotiemme Veteraanit keräystuotto on tarkoitettu kyseisten järjestöjen veteraanijäsenille, sekä heidän puolisoille ja leskille.  Jäsenmäärät 1.1.2019: 

Sotainvalidien Veljesliitto 1 515 sotainvalidijäsentä ja 6 278 puoliso- ja leskijäsentä

Suomen Sotaveteraaniliitto 6 330 sotaveteraanijäsentä ja 9 084 puoliso- ja leskijäsentä

Rintamaveteraaniliitto  1 865 rintamaveteraanijäsentä

Kaatuneitten Omaisten Liitto alle sata sotaleskijäsentä

Sotiemme veteraaneista noin 10 %  ei kuulu mihinkään veteraanijärjestöön. Sotiemme Veteraanit keräystuottoa myönnetään myös liittoihin kuulumattomille veteraaneille, heidän puolisoille ja leskille.

Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton puoliso- ja leskijäsenet, joilla ei ole rintamasotilas tai -palvelustunnusta, ovat oikeutettuja saamaan Sotiemme Veteraanit -keräystuotosta avustusta arjen kiperiin taloudellisiin tilanteisiin.

Miten veteraani voi hakea avustusta?

Jäsenveteraanit, puolisot ja lesket hakevat avustusta oman yhdistyksensä kautta. Ei jäsen -veteraanit, puolisot ja lesket voivat hakea avustusta suoraan Sotiemme Veteraanit keräykseltä oheisella hakulomakkeella. Ohjeen ja hakulomakkeen voit tulostaa alta.

Ohje hakemuksen tekemiseen

AvustushakemuslomakepienilipasJPG

Miten keräys toteutetaan?

Sotiemme Veteraanit -keräyksen näkyvin tapa on varusmiesten ja reserviläisten tuella suoritetut lista- ja lipaskeräykset. Verkkokaupassa myydään hyväntekeväisyystuotteita keräystuoton kartuttamiseksi. Keräystä suorittavat henkilöt ovat aina varustautuneet Sotiemme veteraanit -tunnuksin: joko sinisellä Sotiemme veteraanit -keräysliivillä tai rintaan kiinnitetyllä Sotiemme veteraanit –keräystunnisteella. Sotiemme veteraanit -keräystä suorittavat henkilöt käyttävät aina voimassa olevilla lupatiedoilla merkittyjä, poliisilaitoksen leimalla varustettuja keräyslistoja ja -lippaita. Lipas on väriltään sininen tai valkoinen. Voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämän keräysluvan numero on: RA/2017/1098. Keräysaika 1.1.2018 – 31.12.2019. Keräysalue on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Miten keräystuotto jaetaan?

Keräyspiirit jakavat keräämäänsä tuottoa useamman kerran vuodessa liittojen paikallisyhdistyksille, jotka käyttävät sitä pääosin lipaspienituloisimpien veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemiseen. Monessa paikallisyhdistyksessä veteraanien tukeminen perustuu valtaosin Sotiemme veteraanit -keräyksillä saatuihin varoihin.

Kunkin järjestön saama osuus perustuu liiton tunnuksellisten veteraanien lukumäärään. Järjestöissä tuotto ohjataan piirien ja yhdistysten kautta yksittäisille veteraaneille, puolisoille ja leskielle. Sotiemme veteraanit -varainhankinnalla kerätyt varat eivät jää järjestöjen tileille, vaan käytetään veteraanien, puolisoiden ja leskien hyväksi viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Useimmiten keräystuotto on jo käytetty ennen kuin seuraavan vuoden keräystoimet alkavat.

Sotiemme veteraanit -varainhankinnan tuotosta noin 2/3 kerätään 24 keräyspiirissä ja 1/3 valtakunnallisessa varainhankintatoimistossa. Keräyspiirit on merkitty oheiseen karttaan.

keräyspiirit_kartta

Mitkä ovat keräyksestä aiheutuvat kulut? Entä tuotto?

Sotiemme Veteraanit -varainhankinnan valtakunnallinen bruttotuotto on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut hieman päälle 2 miljoonaa euroa. Keräyskulut ovat olleet alle 20% keräystuotosta.

Kulut syntyvät keräysmateriaalin, hyväntekeväisyystuotteiden ja markkinointimateriaalin tuotannosta. Keräyksessä on kaksi palkattua työntekijää. Piireissä keräys hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Veteraaniliittojen edustajat eivät saa korvausta keräyksen hallinnoinnista. Huomattavaa on, että monet yhteistyökumppanit tukevat Sotiemme Veteraanit -keräystä merkittävästi esimerkiksi mediatilan ja materiaalituotannon osalta.

Mihin  kirkossa itsenäisyyspäivänä  veteraaneille kerätty kolehti menee ja mihin se käytetään?  

Kirkoissa 6. joulukuuta kerätty kolehti tulee seurakunnalta Sotiemme Veteraanit -keräyksen tilille. Kolehtituotto käytetään kokonaisuudessaan veteraanien hengelliseen työhön. Käytännössä veteraanien hengellinen työ toteutuu valtakunnallisten ja paikallisten kirkkopäivien yhteydessä. Kirkkopäiviä järjestetään ympäri Suomen yhteistyössä paikallisten veteraaniyhdistysten, kuntien ja seurakuntien kanssa. Hengellinen toimikunta, joka toimii Sotiemme Veteraanit -keräyksen yhteydessä koordinoi valtakunnallisesti kolehtivarojen käyttöä. Kirkkohallitukselle tehdään vuosittain anomus kolehtivarojen suuntaamisesta veteraanien hengelliseen työhön.

Saavatko rauhanturvaajatkin Sotiemme Veteraanit keräyksestä varoja?

Sotiemme Veteraanit keräys on tarkoitettu sotien 1939-1945 veteraaneille, heidän puolisoille ja leskille sekä sotaleskille. Rauhanturvaajien saama kriisinhallintaveteraani-status ei muuta tätä tilannetta, rauhanturvaajat eivät saa keräyksestä tukea.

Onko Kansa Kävelemään -tapahtuma osa Sotiemme Veteraanit -keräystä?  

Maailman Veteraanijärjestön aloitteesta vuosittain YK:n Rauhan päivän (21. syyskuuta) tienoilla järjestetään ”Kansa kävelemään” – tapahtumia ympäri Suomen. Tapahtumien järjestämisestä vastaa Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Sotiemme Veteraanit -keräys. Kansa Kävelemään -tapahtuma on yksi osa veteraanien kansainvälistä toimintaa. Veteraanien kansainvälistä yhteistyötä toteuttavat Suomen Rauhanturvaajaliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto. Kansainvälinen veteraanityö tehdään yhdessä Maailman Veteraanijärjestössä  (World Veterans Federation).

veteraanikävely

fmac_logo
World Veterans Federation logo