Usein kysytyt kysymykset

Ovatko veteraaniliitot rikkaita? 

Sotaveteraaniliiton taloudellinen tilanne 2017-2021

Sotainvalidien Veljesliiton taloudellinen tilanne 2017-2021

Rintamaveteraaniliiton taloudellinen tilanne 2017-2021

Veteraanijärjestöjen varat ovat vähissä. Keräystuottoa tarvitaan järjestöjen tekemään sosiaaliseen työhön veteraanien, puolisoiden ja veteraanien leskien parissa.

Kuinka paljon sotiemme 1939-1945 veteraaneja on vielä elossa?

Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita. Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi. Palanneistakin joka neljäs oli saanut pysyvän sotavamman. Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.

Veteraaneja on vuoden 2022 alussa vielä joukossamme yli 4 000, heistä sotainvalideja on vajaat 700. Veteraaniemme keski-ikä on lähes 97 vuotta ja useita kymmeniä heistä on saavuttanut jo kunniakkaan sadan vuoden iän.

Veteraanien puolisoita ja leskiä sekä sotaleskiä on noin 12 000.

Alla on kuvattu veteraanien määrän väheneminen alkaen vuodesta 2006, jolloin järjestöt yhdistivät omat rahankeräyksensä kaikkien yhteiseksi Sotiemme Veteraanit -keräykseksi. Kuvio jatkuu ennustelukuina 2030-luvulle. Luku kunkin vuoden lopusta. Tässä ovat tunnuksen omaavat veteraanit, kuvasta puuttuvat puoliso- ja leskijäsenet, jotka myös ovat keräyksen kohderyhmä.

 

Miksi veteraaneille vielä kerätään? Mihin keräystuottoa käytetään?

Sotiemme veteraaneista puolet saa erittäin pientä eläkettä. Veteraanin pienin tulo on pienimmillään 1184,73 € /kk. Veteraanin puolison pienin kuukausitulo on takuueläkkeen suuruinen 834,52 € /kk.  Yksin asuvat veteraanit ja etenkin lesket ovat tiukimmilla, mutta pariskunnatkin tarvitsevat tukea. Pienimpiä eläkkeitä saavan veteraanin ja hänen puolisonsa yhteiset bruttotulot ovat 2019,25 €/kuukaudessa. Esitetyt luvut ovat vuodelta 2020.

Lääkekulujen nousu, apuvälineiden hankinta tai liikkumista helpottavien kodin kunnostusten tarve saattaa suistaa pienituloisen veteraanin arjen raiteiltaan. Silmälasien hankintaan veteraani ei saa julkista tukea. Monitehosilmälasien hinnat liikkuvat useissa sadoissa euroissa. Pienituloinen veteraani sinnittelee usein liian pitkään väärän vahvuisilla silmälaseilla. Lääkekulujen omavastuuosuuden (50 €) hoitaminen voi olla pienituloiselle veteraanille ylitsepääsemätön kuluerä. Monet jättävät lääkkeitään ottamatta, sillä rahaa ei ole tarpeeksi monien lääkkeiden hankintaan.

Sotiemme Veteraanit -keräystuottoa tarvitaan helpottamaan veteraanien, puolisoiden ja leskien korkean iän tuomia rahallisia tarpeita, jotta rauhaisa elämän ilta omassa kodissa voisi jatkua. Keräystuottoa käytetään esimerkiksi lääkkeiden omavastuuosuuksiin, silmälasien hankintaan, kotiin tuotaviin palveluihin esimerkiksi ikkunoiden pesuun ja siivoukseen. Keräystuottoa käytetään liikkumista helpottaviin kodin kunnostuksiin, kuten kaiteiden asennuksiin pesutiloihin ja kynnysten poistoihin. Tuotolla tuetaan kuljetuspalveluiden hankintaa,  esimerkiksi kauppa-, apteekki ja lääkärikäynneille pääsy voi olla iäkkäälle veteraanille mahdotonta, sillä useimmilla ei ole enää ajokorttia. Leskeksi jääneet sotiemme veteraanit tarvitsevat ennen kaikkea sosiaalisia kontakteja ja yhdessä tekemistä. Veteraanijärjestöjen yhdistykset järjestävät veteraaneille, puolisoille ja leskille keräystuotolla esimerkiksi lounastilaisuuksia ja kesätapaamisia.

Alla on kuvattu Sotiemme Veteraanit keräyksen ja tuotemyynnin vuosittainen tuotto yhteiskeräyksen alusta asti. Keräystuottoa jaetaan jo saman vuoden aikana. Koko edellisen vuoden keräystuotto on jaettu viimeistään seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä. Ennen koronapandemiaa keräyksen kulut ovat olleet vuosittain noin 20%. Vuoden 2021 kuluprosentti on 27 %. Koronapandemia on aiheuttanut suuren pudotuksen keräyksen tuottoon,  koska varusmieskeräyksiä ei ole voitu järjestää.

Onko Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset keräyksellä lupa ja mikä on voimassaoleva lupanumero?

Keräyksellä on valtakunnallinen Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa. Luvan numero on RA/2021/1384, lupa on myönnetty 22.10.2021 ja se on voimassa  1.1.2022 alkaen toistaiseksi. Keräysalue on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Sotiemme Veteraanien kerääjällä on aina tämä lupanumero lippaassa tai keräyslistassa.

Mihin menee kerääjälle antamani raha?

Varusmies- ja reserviläiskeräysten tuotto jää kokonaisuudessaan tukemaan keräyspaikkakunnan omia veteraaneja, puolisoita ja leskiä. Valtakunnallisesta keräystuotosta myönnetään tukea liittoihin kuulumattomille veteraaneille, puolisoille ja leskille.

Kenelle keräyksen tuotto on tarkoitettu?

Sotiemme Veteraanit on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteinen valtakunnallinen keräys sotien 1939-1945 veteraanien, puolisoiden ja veteraanien leskien hyväksi.
Veteraanien lisäksi em. liittojen puoliso- ja leskijäsenet joilla ei ole rintamasotilas tai -palvelustunnusta, ovat oikeutettuja saamaan Sotiemme Veteraanit -keräystuotosta avustusta arjen kiperiin taloudellisiin tilanteisiin.

Jäsenmäärät 1.1.2022: 

Sotainvalidien Veljesliitto 657 sotainvalidijäsentä ja 3 731 puoliso- ja leskijäsentä

Suomen Sotaveteraaniliitto 2 848 sotaveteraanijäsentä ja 6 008 puoliso- ja leskijäsentä

Rintamaveteraaniliitto  872 rintamaveteraanijäsentä ja 649 puoliso-ja leskijäsentä

Kaatuneitten Omaisten Liitto alle 50 sotaleskijäsentä

Sotiemme veteraaneista noin 10 %  ei kuulu mihinkään veteraanijärjestöön. Sotiemme Veteraanit keräystuotosta myönnetään avustuksia myös pienituloisille liittoihin kuulumattomille veteraaneille sekä heidän puolisoilleen ja leskille.

Miten veteraani, puoliso tai leski voi hakea avustusta?

Jäsenet hakevat avustusta oman yhdistyksensä kautta. Ei jäsen -veteraanit, puolisot ja lesket voivat hakea avustusta suoraan Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräykseltä hakulomakkeella. Ohjeen ja hakulomakkeen voit tulostaa alta.

               Hakulomake

Ohje hakemuksen tekemiseen

Miten keräys toteutetaan?

Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräyksen näkyvin osa on varusmieskeräys. Keräystä suorittavat henkilöt ovat aina varustautuneet Sotiemme veteraanit -tunnuksin: joko sinisellä Sotiemme Veteraanit -keräysliivillä tai rintaan kiinnitetyllä Sotiemme veteraanit –keräystunnisteella. Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset keräystä suorittavat henkilöt käyttävät aina voimassa olevilla lupatiedoilla merkittyjä keräyslistoja ja -lippaita. Voimassa oleva Poliisihallituksen myöntämän keräysluvan numero on: RA/2021/1384. Keräysaika alkaen 1.1.2022 ja lupa on voimassa toistaiseksi. Keräysalue on koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. 

Miten keräystuotto jaetaan?

Keräyspiirit jakavat keräämäänsä tuottoa useamman kerran vuodessa liittojen paikallisyhdistyksille, jotka käyttävät sitä pääosin pienituloisimpien veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemiseen. Monessa paikallisyhdistyksessä veteraanien tukeminen perustuu valtaosin Sotiemme veteraanit -keräyksillä saatuihin varoihin.

Kunkin järjestön saama osuus perustuu liiton veteraanijäsenten lukumäärään. Järjestöissä tuotto ohjataan piirien ja yhdistysten kautta yksittäisille veteraaneille, puolisoille ja leskille. Sotiemme veteraanit -varainhankinnalla kerätyt varat eivät jää järjestöjen tileille, vaan ne käytetään veteraanien, puolisoiden ja leskien hyväksi viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Useimmiten keräystuotto on jo käytetty ennen kuin seuraavan vuoden keräystoimet alkavat.

Sotiemme veteraanit -varainhankinnan tuotosta noin 2/3 kerätään 22 keräyspiirissä ja 1/3 valtakunnallisessa varainhankintatoimistossa. Keräyspiirit on merkitty oheiseen karttaan.

keräyspiirit_kartta

Mitkä ovat keräyksestä aiheutuvat kulut? Entä tuotto?

Sotiemme Veteraanit -varainhankinnan valtakunnallinen bruttotuotto on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut hieman alle 2 miljoonaa euroa. Keräyskulut ovat olleet ennen koronapandemian aiheuttamaa tuoton putoamista noin 20% keräystuotosta.

Kulut syntyvät keräysmateriaalin, hyväntekeväisyystuotteiden ja markkinointimateriaalin tuotannosta. Keräyksessä on kaksi palkattua työntekijää. Piireissä keräys hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Veteraaniliittojen edustajat eivät saa korvausta keräyksen hallinnoinnista. Huomattavaa on, että monet yhteistyökumppanit tukevat Sotiemme Veteraanit -keräystä merkittävästi esimerkiksi mediatilan ja materiaalituotannon osalta.

Mihin  kirkossa itsenäisyyspäivänä  veteraaneille kerätty kolehti menee ja mihin se käytetään?  

Kirkoissa 6. joulukuuta kerätty kolehti tulee seurakunnalta Sotiemme Veteraanit I Sotiemme Naiset -keräyksen tilille. Kolehtituotto käytetään kokonaisuudessaan veteraanien, puolisoiden ja leskien hengelliseen työhön. Käytännössä hengellinen työ toteutuu veteraanien kirkkopäivien yhteydessä. Kirkkopäiviä järjestetään ympäri Suomen yhteistyössä paikallisten veteraaniyhdistysten, kuntien ja seurakuntien kanssa. Hengellinen toimikunta, joka toimii Sotiemme Veteraanit -keräyksen yhteydessä koordinoi valtakunnallisesti kolehtivarojen käyttöä. Kirkkohallitukselle tehdään vuosittain anomus kolehdista kerättäväksi veteraanien, puolisoiden ja leskien hengelliseen työhön.

Saavatko rauhanturvaajatkin Sotiemme Veteraanit keräyksestä varoja?

Sotiemme Veteraanit keräys on tarkoitettu sotien 1939-1945 veteraaneille, heidän puolisoille ja leskille sekä sotaleskille. Rauhanturvaajien saama kriisinhallintaveteraani-status ei muuta tätä tilannetta, rauhanturvaajat eivät saa keräyksestä tukea.

Onko Kansa Kävelemään -tapahtuma osa Sotiemme Veteraanit -keräystä?  

Maailman Veteraanijärjestön aloitteesta vuosittain YK:n Rauhan päivän (21. syyskuuta) tienoilla järjestetään ”Kansa kävelemään” – tapahtumia ympäri Suomen. Tapahtumien järjestämisestä vastaa Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Sotiemme Veteraanit -keräys. Kansa Kävelemään -tapahtuma on yksi osa veteraanien kansainvälistä toimintaa. Veteraanien kansainvälistä yhteistyötä toteuttavat Suomen Rauhanturvaajaliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto. Kansainvälinen veteraanityö tehdään yhdessä Maailman Veteraanijärjestössä  (World Veterans Federation).

veteraanikävely

fmac_logo
World Veterans Federation logo