Avainsana: vastuullinen varainkeruu

20.9.2018 Tee työtä, jolla on merkitystä – vapaaehtoistyö tutuksi

Sotiemme veteraanien rahankeräys
Helsinki-Vantaa keräyksen piiripäällikkö Viljo Lehtonen ja Kaartin jääkärirykmentin Sotilaspoliisikomppanian varusmies

Vapaaehtoistyö sotiemme veteraanien hyväksi on palkitsevaa monesta syystä. Ensinnäkin, sillä mahdollistetaan kunniakansalaisillemme eli veteraaneille päivittäisiä perustarpeita aina lääkehuollosta yksinäisyyden torjuntaan sekä ateriapalveluihin ja taksikyyteihin. Sen lisäksi vapaaehtoistyössä pääsee kokemaan oman työn merkityksellisyyden ja auttamisen ilon konkreettisesti olemalla vuorovaikutuksessa veteraanien kanssa.

Piiripäällikkönä pääsee vaikuttamaan

Sotiemme Veteraanit -vapaaehtoistoiminnassa on mahdollista vaikuttaa kolmessa eri tehtävässä: piiripäällikkönä, aluevastaavana sekä kerääjänä. Jokainen tehtävä on arvokas ja tärkeä. Halu auttaa heikompiosaisia on kussakin tehtävässä toiminnan keskiössä.

Sen tietää myös Antti Roiko-Jokela, joka on toiminut erilaisissa vapaaehtoistyötehtävissä lähes koko aikuisikänsä. Viimeisimpänä Roiko-Jokela työskenteli menestyksekkäästi Keski-Pohjanmaan piiripäällikkönä 12 vuoden ajan.

Roiko-Jokelan kiinnostus veteraanitoimintaa kohtaan juontaa juurensa miehen omakohtaisista kokemuksista. Hänen isänsä oli sotainvalidi, joten hän näki veteraanin arjen ja haasteet hyvin läheltä. Lisäksi Roiko-Jokelalla on itsellään pitkän linjan reservitausta, joten maanpuolustus on ollut lähellä sydäntä läpi elämän.

Roiko-Jokela pääsi piiripäällikön roolissaan kokemaan ja näkemään parhaalta paikalta, mitä vapaaehtoistoiminnalla voidaan saada aikaan. Tästä loistavana esimerkkinä toimii se, että Roiko-Jokelan luotsaaman keräysorganisaation työn tuloksena Keski-Pohjanmaan veteraanit saivat yhteensä yli miljoonan euron edestä tukea päivittäisiin haasteisiinsa niiden 12 vuoden aikana, kun Roiko-Jokela oli keräyksen piiripäällikkönä.

Piiripäälliköllä on vastuu oman keräyspiirinsä rahankeräyksestä. Hänen tehtäviinsä kuuluu muun muassa keräyksien järjestäminen ja keräysalueiden aluevastaavien rekrytointi ja koulutus. Lisäksi piiripäällikkö raportoi keräysrahojen käytöstä ja hoitaa niiden siirtämisen veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskille.

Piiripäälliköille on luonteenomaista innostaa ja inspiroida muita, hallita laajoja kokonaisuuksia ja lähestyä uusi tilanteita ja ihmisiä positiivisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden kautta. Piiripäällikkönä pääsee kehittämään erityisesti omaa organisointi- ja ongelmanratkaisukykyä sekä johtamis- ja kommunikointitaitoa.

Aluevastaava innostaa ja perehdyttää vapaaehtoistyöhön

Piiripäällikön roolissa Roiko-Jokelan tehtäviin kuului olennaisesti myös aluevastaavien rekrytointi sekä koulutus. Siinä missä piiripäällikön tehtävänä on vastata oman keräyspiirinsä (esim. Etelä-Pohjanmaa) rahankeräyksestä, aluevastaavan vastuulla on puolestaan oman alueen (esim. Seinäjoki) rahankeräys.

Aluevastaava toimii innoittajana, jonka tehtävänä on järjestää, kouluttaa ja motivoida ”yhden kerran” vapaaehtoiset mukaan kuhunkin keräystempaukseen, kuten esimerkiksi varusmieskeräykseen. Aluevastaavan valttikorttina on hyvät vuorovaikutustaidot, sillä hänen tehtävään on olla yhteydessä sekä kerääjiin että piiripäällikköön.

Jokainen kohtaaminen on arvokas

Roiko-Jokela korostaa, että jokainen lenkki vapaaehtoistyössä on tärkeä; kokonaisuuden täytyy toimia aina piiripäälliköstä kaduilta tuttuihin lipaskerääjään. Kerääjänä työn merkityksellisyys konkretisoituu, sillä jokainen kohtaaminen, vaihdettu sana sekä kerätty euro on äärimmäisen arvokas panos veteraanien hyväksi.

Lipaskerääjänä pääsee tapaamaan ihmisiä vauvasta vaariin. Siksi avoimuus ja helposti lähestyttävyys ovat kerääjille ominaisia taitoja.

Kerääjän työtä voi tehdä osa-aikaisesti, muutaman tunnin keikkoina. Pienikin hetki arjessa riittää.

Tee hyvää ja koe auttamisen ilo

Olitpa sitten eläkeläinen, opiskelija tai vaikka osa-aika työtä tekevä, voi vapaaehtoistyö veteraanien hyväksi olla juuri sinun juttusi. Vapaaehtoistyössä hienointa onkin se, että käytännössä kuka tahansa, jolla riittää kiinnostusta ja aikaa veteraanien auttamiseksi, voi osallistua siihen. Oikealla asenteella on valtavan suuri voima. Roiko-Jokela korostaakin, että jokainen keräyspiiri on erilainen.

”Meillä Keski-Pohjanmaalla keräysorganisaation rungon muodostavat reserviläiset ja veteraanijärjestöt. Lisäksi meillä on partiolaisia, leijonia ja rotareita. Keski-Pohjanmaalla on paljon ihmisiä, jotka haluavat tukea oman paikkakunnan veteraaneja sekä heidän puolisoitaan ja leskiään ja osallistua keräykseen esimerkiksi varusmiesten kuljettajana.”

Vapaaehtoistyö veteraanien hyväksi on palkitsevaa toimintaa etenkin siksi, että apua antamalla saat vastalahjaksi aitoa kiitollisuutta, merkityksellisyyden tunnetta ja elämänviisautta. Veteraanien keski-ikä on jo 93 vuotta, joten on sanomattakin selvää, että heillä riittää elämänkokemusta ja mielenkiintoisia tarinoita kerrottavaksi itsenäisen Suomen monivaiheiselta taipaleelta.

Sotiemme veteraanit ovat omilla uhrauksillaan mahdollistaneet meille elämisen tämän päivän itsenäisessä ja hyvinvoivassa Suomessa. Nyt on meidän vuoromme auttaa veteraaneja, heidän puolisoitaan sekä leskiään. Tee hyvää, ja koe aito auttamisen ilo – ryhdy vapaaehtoistyöntekijäksi!

Ilmoittaudu vapaaehtoistyöntekijäksi ottamalla sähköpostitse yhteys Riitta Suoanttilaan, osoitteeseen riitta.suoanttila@sotiemmeveteraanit.fi.

 

Voit lahjoittaa veteraaneille! Tutustu lahjoituskohteisiin!

Tutustu Sotiemme veteraanien toimintaan verkkosivuillamme!

Lahjoita veteraaneille lääkkeet, silmälasit, taksimatka tai lounas! 

23.4.2018 Helpota ikääntyvän veteraanin arkea

Ikääntyviä veteraaneja on noin 14 000. Iän myötä he tarvitsevat enemmän tukea arjessaan. Tutustu Suomen Veteraaniliiton toimintaan ja tule lahjoittajaksi!

Sotiemme veteraaneja, heidän puolisoitaan ja leskiään on elossa tällä hetkellä noin 45 000. Veteraanit lukeutuvat usein pienituloisten kansalaisten ryhmään, vaikka he näyttelevät Suomen itsenäisessä historiassa erittäin merkittävää osaa. Tarve veteraanien apuun ei ole loppumassa vähään aikaan. Sen sijaan avuntarve kasvaa veteraanien, heidän puolisoidensa ja leskiensä ikääntyessä. Tällä hetkellä veteraanien keski-ikä on 93 vuotta.

Me kaikki tunnemme ikääntymisen mukana kasvavat avuntarpeet. Sotiemme veteraanit -yhteisö haluaa tarjota kansamme kunniajäsenille arvokkaan loppuelämän vastuullisella varainkeruulla – tutustu kampanjoihimme, jossa voit auttaa veteraania, heidän puolisoitaan ja sekä sotaleskiä arkipäivän askareissa.

Auta veteraaneja hankkimalla heille tarvitsemansa lääkkeet

Iän karttuessa veteraanien lääkemäärä voi nousta merkittävästi. Vuonna 2002 (jolloin veteraaneja oli elossa 125 000) ehdotettiin, että sotaveteraanit saisivat samat valtion tuet, joita esimerkiksi sodissa vammautuneet saavat. Vaikka veteraanien määrä on pienentynyt merkittävästi 16 vuodessa, ei muutosta ole edelleenkään tullut.

Lääkkeet ovat suuri kulu veteraanien kuukausieläkkeessä. Uusia lääkkeitä tarvitsee hankkia kasvavan iän myötä useampia, mutta kuukausimenona lääkkeet saattavat viedä leijonanosan pienituloisen veteraanin kuukauden eläkkeestä. Valitettavan usein veteraanit käyttävät vanhentuneita lääkkeitä ja jättävät hankkimatta uudet lääkkeensä, sillä rahaa ei yksinkertaisesti ole. Voit auttaa veteraaneja lääkehankinnoissa  ja helpottaa heidän vanhuudenpäiviään. Tutustu lisää veteraanien lääkehankintoihin!

Tarve avulle on vahvasti läsnä

Sotiemme Veteraaneista yli puolet saa erittäin pientä eläkettä. Heidän bruttokuukausitulonsa on keskimäärin noin 1000€. Heidän puolisoidensa tulot ovat usein vieläkin pienemmät, noin 750€. Kasvavat kulut vanhuuden myötä nostavat tarvetta avulle – Sotiemme Veteraanit ansaitsevat arvokkaan elämän ehtoopuolen.

Lahjoittajana pystyt vaikuttamaan suoraan veteraanin, hänen puolisonsa ja leskensä arkeen. Suomen Sotaveteraaniliitto järjestävää vastuullista varainkeruuta Sotiemme Veteraanit -keräyksellä, jonka vaikutukset näkyvät veteraanien fyysisessä ja henkisessä hyvinvoinnissa. Lähde mukaan lääkelahjoittajaksi ja tutustu kampanjoihimme!

Lue myös:

Kaikkien veteraanien palvelut eivät ole vieläkään kunnossa

Juhlapuheiksi jäi veteraanien asia

Miksi yhä kerätään kun ei ole veteraaneja mutta miljoonia kylläkin!