Veteraanijärjestöt sekä Sotiemme Veteraanit -keräys tukevat myös lottia

27.2.2018 Veteraanijärjestöt sekä Sotiemme Veteraanit -keräys tukevat myös lottia

Maanantai-iltainen MOT-ohjelma on herättänyt keskustelua maanpuolustuskentän säätiöiden toiminnasta ja toisaalta veteraanijärjestöjen roolista jäseniinsä nähden.

Sotiemme 1939–1945 veteraanien hyväksi työskentelee kolme veteraanijärjestöä: Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto sekä Rintamaveteraaniliitto. Lisäksi sotaleskien ja kaatuneitten omaisten asiaa ajaa Kaatuneitten Omaisten Liitto. Näiden järjestöjen päätehtävä on valvoa jäsentensä etuja sekä huolehtia, että he saavat heille lain mukaan kuuluvat palvelut.

Kaikissa veteraanijärjestöissä on jäseninä myös lottia: joko itse rintamapalvelustunnuksen omaavina veteraaneina, sotainvalideina tai puolisojäseninä. Nämä lotat kuuluvat veteraanijärjestöjen tuen ja huollon piiriin. Veteraanijärjestöihin kuuluvina jäseninä heidän tukenaan on myös koko maan kattava, asiantunteva toimijoiden kenttä, joka auttaa heitä erilaisten palvelujen ja tukien hakemisessa. Veteraanijärjestöt pitävät jatkuvasti yhteyttä jäseniinsä.

Veteraanijärjestöillä on yhteinen varainhankinta, Sotiemme Veteraanit -keräys. Keräysvarat ohjataan veteraanijärjestöjen paikallisyhdistysten kautta apua eniten tarvitseville veteraaneille, heidän puolisoilleen ja leskilleen sekä sotaleskille. Lotat, joilla on rintamapalvelustunnus, voivat hakea keräystuottoa äkillisiin ja välttämättömiin arjen tarpeisiin suoraan Sotiemme Veteraanit – keräykseltä. Vuonna 2016 Sotiemme Veteraanit -keräystuottoa jaettiin veteraanijärjestöjen kautta ja liittoihin kuulumattomille rintamasotilas-, rintamapalvelus- ja rintamatunnuksen omaaville veteraaneille sekä sotaleskille noin 1,9 miljoonaa euroa. Joka vuoden Sotiemme Veteraanit -keräystuotto käytetään tukityöhön kokonaisuudessaan viimeistään seuraavan vuoden aikana.

Veteraanijärjestöt ovat itsenäisiä toimijoita, vaikka ne usein sekoitetaan eri maanpuolustushenkisten säätiöiden toimintaan. Näiden säätiöiden varallisuudet eivät siis ole veteraanijärjestöjen käytettävissä, ja toisin kuin usein “tiedetään”, ei veteraanien omilla järjestöillä ole merkittäviä varallisuuksia. Liittojen päivitetyt, vuoden 2017 toimintakertomukset tilinpäätöksineen julkaistaan huhtikuussa 2018. Vuoden 2016 veteraaniliittojen varallisuustiedot löytyvät osoitteesta www.veteraanit.fi/ukk

Veteraanijärjestöjen avustustyön fokus on nimenomaan tässä hetkessä ja ne ovat sitoutuneita käyttämään varallisuutensa jäsentensä hyväksi.

 

Lisätietoja

Pia Mikkonen, varainhankinnan päällikkö, Sotiemme Veteraanit -keräys, p. 050 354 0262

Seppo Savolainen, pääsihteeri, Sotainvalidien Veljesliitto, p. 09 4785 0220

Markku Seppä, toiminnanjohtaja, Suomen Sotaveteraaniliitto, p. 09 6126 2012

Heikki Karhu, toiminnanjohtaja, Rintamaveteraaniliitto, p. 09 6840 7714

Jarmo Hietanen, toiminnanjohtaja, Kaatuneitten Omaisten Liitto, p. 09 8562 0060