Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Veteraanivastuu ry (Y-tunnus 2082231-9)

Ratamestarinkatu 9 C, PL 600

00521 Helsinki

puh. (09) 678 430

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Riitta Suoanttila

Ratamestarinkatu 9 C, PL 600

00521 Helsinki

Puh. (09) 678 430

sähköposti: riitta.suoanttila(at)sotiemmeveteraanit.fi

3. Rekisterin nimi

Veteraanivastuu ry:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn

tarkoitus Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Veteraanivastuu ry:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain käsittely verkkopalveluihin liittyviin markkinointitarkoituksiin, analysointiin, tilastointiin sekä muihin vastaaviin ja siihen liitettyjen palveluiden ja asiakkuuksien kehittämiseen liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

Nimi

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Yritys ja asema

Yrityksen osoitetiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Veteraanivastuun asiakastietojärjestelmästä sekä yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ylläpidetään ATK-järjestelmän avulla sähköisessä muodossa. Vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää rekisteriä. Tiedot on tallennettu tietokantaan, jotka on suojattu salasanoin ja palomuurein. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.