Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset

 

Ovatko veteraaniliitot rikkaita? 

Jos veteraaniliitot olisivat lopettaneet toimintansa vuoden 2016 alussa ja varat olisi jaettu järjestöjen veteraanijäsenille, olisi kukin saanut noin 50 euroa. Selvityksessä on laskettu mukaan Suomen Sotaveteraaniliitto ry:n ja Rintamaveteraaniliitto ry:n varat. Liitoittain tarkasteltuna summat olisivat olleet kutakuinkin Suomen Sotaveteraaniliiton jäsenelle 42 euroa ja Rintamaveteraaniliiton jäsenelle 52 euroa.

Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liitto ry:n varallisuudet:  Veteraanijärjestöjen taloudellinen tilanne.

Veteraanijärjestöjen varallisuudet graafeina.

 

Kuinka paljon sotiemme veteraaneja on elossa?

Sotiin osallistui yhteensä noin 600 000 miestä ja 100 000 naista. Nuorimmat rintamalle joutuneista olivat vasta 17-vuotiaita. Joka kahdeksas sotiin osallistuneista menehtyi. Palanneistakin joka neljäs oli saanut pysyvän sotavamman. Sodat jättivät jälkeensä 30 000 leskeä ja yli 50 000 sotaorpoa.
Kunniakansalaisiamme on vuoden 2017 Suomen satavuotisjuhlintaa todistamassa vielä merkittävä joukko. Vuoden 2017 alkaessa sotiemme veteraaneja on joukossamme 17 000, heistä sotainvalideja on 2 500. Kunniakansalaistemme keski-ikä on jo 92 vuotta.

Alla olevassa kuvassa on veteraanien määrä vuosittain vuodesta 2006, jolloin järjestöjen yhteiskeräys alkoi. Kuvio jatkuu ennustelukuina 2030-luvulle.

Miksi veteraaneille vielä kerätään? Mihin keräystuottoa käytetään?

Sotiemme veteraaneista puolet saa erittäin pientä eläkettä. Veteraanin pienin tulo on pienimmillään 923,18 € /kk. Veteraanin puolison pienin kuukausitulo on takuueläkkeen suuruinen 766,85 € /kk.  Pienimpiä eläkkeitä saavan veteraanin ja hänen puolisonsa bruttotulot ovat kuukaudessa alle 1 700,00 € / kk. Yksinasuvat veteraanit ovat tiukimmilla, mutta pariskunnatkin tarvitsevat tukea.

Lääkekulujen nousu, apuvälineiden hankinta tai liikkumista helpottavien kodin kunnostusten tarve saattaa suistaa pienituloisen veteraanin arjen raiteiltaan. Silmälasien hankintaan veteraani ei saa julkista tukea. Monitehosilmälasien hinnat liikkuvat useissa sadoissa euroissa. Pienituloinen veteraani sinnittelee usein liian pitkään väärän vahvuisilla silmälaseilla. Lääkekulujen omavastuuosuuden (50 €) hoitaminen voi olla pienituloiselle veteraanille ylitsepääsemätön kuluerä. Monet jättävät lääkkeitään ottamatta, sillä rahaa ei ole tarpeeksi monien lääkkeiden hankintaan.

Sotiemme Veteraanit -keräystuottoa tarvitaan helpottamaan veteraanien korkean iän tuomia yllätyksellisiä rahallisia tarpeita, jotta rauhaisa elämän ilta omassa kodissa voisi jatkua. Keräystuottoa käytetään esimerkiksi lääkkeiden omavastuuosuuksiin, silmälasien hankintaan, kotiin tuotaviin palveluihin esimerkiksi ikkunoiden pesuun ja siivoukseen. Keräystuottoa käytetään liikkumista helpottaviin kodin kunnostuksiin kuten kaiteiden asennuksiin pesutiloihin ja kynnysten poistoihin. Tuotolla tuetaan yhä enemmän kuljetuspalveluiden hankintaa esimerkiksi kauppa-, apteekki ja lääkärikäynneille pääsy voi olla iäkkäälle veteraanille mahdotonta, sillä heillä ei useillakaan ole enää ajokortteja.

Leskeksi jääneet sotiemme veteraanit tarvitsevat ennen kaikkea sosiaalisia kontakteja ja yhdessä tekemistä. Veteraanijärjestöjen yhdistykset järjestävät veteraaneille keräystuotolla esimerkiksi lounastilaisuuksia ja kesätapaamisia. Veteraaniyhdistyksiin kuuluvia sotiemme veteraanien puolisoita ja leskiä kutsutaan usein myös mukaan tilaisuuksiin.

 

Mikä on Sotiemme Veteraanit -keräyksen voimassaoleva lupanumero?

Sotiemme veteraanit -keräyksellä on valtakunnallinen Poliisihallituksen myöntämä keräyslupa: keräysaika 1.1.2016 – 31.12.2017. Keräysalue koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Poliisihallituksen lupa POL-2015-9218. Lupa myönnetty 4.12.2015.

 

Ketkä veteraanit saavat antamani lahjoituksen?

Paikkakunnalla kerätty varusmies- ja reserviläiskeräysten tuotto jää kokonaisuudessaan tukemaan saman paikkakunnan sotiemme veteraaneja. Valtakunnallisesta keräystuotosta myönnetään tukea liittoihin kuulumattomille veteraaneille.

 

Kenelle Sotiemme Veteraanit -tuotto on tarkoitettu?

Sotiemme Veteraanit on Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton, Rintamaveteraaniliiton ja Kaatuneitten Omaisten Liiton yhteinen valtakunnallinen keräys. Sotiemme Veteraanit keräystuotto on tarkoitettu kyseisten järjestöjen veteraanijäsenille, joiden jäsenmäärät 1.1.2017 ovat seuraavat:

Sotainvalidien Veljesliitto 2 435 sotainvalidijäsentä

Suomen Sotaveteraaniliitto 10 202 sotaveteraanijäsentä

Rintamaveteraaniliitto 2 981 rintamaveteraanijäsentä

Kaatuneitten Omaisten Liitto xx sotaleskeä

Sotiemme veteraaneista noin 10 % eli noin 1 700 veteraania ei kuulu mihinkään veteraanijärjestöön. Sotiemme Veteraanit keräystuottoa myönnetään myös liittoihin kuulumattomille veteraaneille.

Sotainvalidien Veljesliiton, Suomen Sotaveteraaniliiton ja Rintamaveteraaniliiton puoliso- ja leskijäsenet, joilla ei ole rintamasotilas tai -palvelustunnusta, ovat oikeutettuja saamaan Sotiemme Veteraanit -keräystuotosta avustusta arjen kiperiin taloudellisiin tilanteisiin.

 

Miten veteraani voi hakea avustusta?

Jäsenveteraanit hakevat avustusta oman yhdistyksensä kautta. Ei jäsen -veteraanit, puolistu ja lesket voivat hakea avustusta suoraan Sotiemme Veteraanit keräykseltä oheisella hakulomakkeella. Ohjeen ja hakulomakkeen voit tulostaa alta.

Ohje hakemuksen tekemiseen

AvustushakemuslomakepienilipasJPG

 

Miten keräys toteutetaan?

Sotiemme Veteraanit -keräyksen näkyvin tapa on varusmiesten ja reserviläisten tuella suoritetut lista- ja lipaskeräykset. Verkkokaupassa myydään hyväntekeväisyystuotteita keräystuoton kartuttamiseksi. Keräystä suorittavat henkilöt ovat aina varustautuneet Sotiemme veteraanit -tunnuksin: joko sinisellä Sotiemme veteraanit -keräysliivillä tai rintaan kiinnitetyllä Sotiemme veteraanit –keräystunnisteella. Sotiemme veteraanit -keräystä suorittavat henkilöt käyttävät aina voimassa olevilla lupatiedoilla merkittyjä, poliisilaitoksen leimalla varustettuja keräyslistoja ja -lippaita. Lipas on väriltään sininen tai valkoinen.

 

Miten keräystuotto jaetaan?

Keräyspiirit jakavat keräämäänsä tuottoa useamman kerran vuodessa liittojen paikallisyhdistyksille, jotka käyttävät sitä pääosin lipaspienituloisimpien veteraanien ja heidän puolisoidensa ja leskiensä tukemiseen. Monessa paikallisyhdistyksessä veteraanien tukeminen perustuu valtaosin Sotiemme veteraanit -keräyksillä saatuihin varoihin.

Kunkin järjestön saama osuus perustuu liiton tunnuksellisten veteraanien lukumäärään. Järjestöissä tuotto ohjataan piirien ja yhdistysten kautta yksittäisille veteraaneille. Sotiemme veteraanit -varainhankinnalla kerätyt varat eivät jää järjestöjen tileille, vaan käytetään veteraanien hyväksi viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana. Usein keräystuotto on jo käytetty ennen kuin seuraavan vuoden keräystoimet alkavat.

Sotiemme veteraanit -varainhankinnan tuotosta noin 2/3 kerätään 24 keräyspiirissä ja 1/3 valtakunnallisessa varainhankintatoimistossa. Keräyspiirit on merkitty oheiseen karttaan.

keräyspiirit_kartta

Mitkä ovat keräyksestä aiheutuvat kulut? Entä tuotto?

Sotiemme Veteraanit -varainhankinnan valtakunnallinen bruttotuotto on viimeisten kolmen vuoden aikana ollut hieman päälle 2 miljoonaa euroa. Keräyskulut ovat olleet alle 20% keräystuotosta.

SOTIEMME VETERAANIT KERÄYKSEN KULUT JA TUOTOT

Vuosi Tuotto milj.€ Kulut Nettotuotto milj.€ €/veteraani
2006 3,4 20,6 % 2,7 32 €
2007 3,2 21 % 2,5 33 €
2008 2,7 19 % 2,2 33 €
2009 3,1 19,6 % 2,5 44 €
2010 3,0 20 % 2,4 47 €
2011 2,7 17,6 % 2,5 59 €
2012 2,6 19,5 % 2,1 58 €
2013 2,1 18,2 % 1,7 62 €
2014 2,2 21,5 % 1,7 65 €
2015 2,1 18,7 % 1,7 87 €

Kulut syntyvät keräysmateriaalin, hyväntekeväisyystuotteiden ja markkinointimateriaalin tuotannosta. Keräyksessä on kaksi palkattua työntekijää. Piireissä keräys hoidetaan vapaaehtoisvoimin. Veteraaniliittojen edustajat eivät saa korvausta keräyksen hallinnoinnista. Huomattavaa on, että monet yhteistyökumppanit tukevat Sotiemme Veteraanit -keräystä merkittävästi esimerkiksi mediatilan ja materiaalituotannon osalta.

 

Mihin kirkoissa 6.12.2016 sotiemme veteraaneille kerätty kolehti menee ja mihin se käytetään?  

Kirkoissa 6.12.2016 kerätty kolehti tulee Sotiemme Veteraanit -keräystilille. Se käytetään kokonaisuudessaan veteraanien hengelliseen työhön. Käytännössä veteraanien hengellinen työ toteutuu valtakunnallisten ja paikallisten kirkkopäivien yhteydessä. Kirkkopäiviä järjestetään ympäri Suomen yhteistyössä paikallisten veteraaniyhdistysten, kuntien ja seurakuntien kanssa. Hengellinen toimikunta, joka toimii Sotiemme Veteraanit -keräyksen yhteydessä koordinoi valtakunnallisesti kolehtivarojen käyttöä. Kirkkohallitukselle tehdään vuosittain anomus kolehtivarojen suuntaamisesta veteraanien hengelliseen työhön.

 

Onko Kansa Kävelemään -tapahtuma osa Sotiemme Veteraanit -keräystä?  

Maailman Veteraanijärjestön aloitteesta vuosittain YK:n Rauhan päivän (21. syyskuuta) tienoilla järjestetään ”Kansa kävelemään” – tapahtumia ympäri Suomen. Tapahtumien järjestämisestä vastaa Suomen Rauhanturvaajaliitto ja Sotiemme Veteraanit -keräys. Kansa Kävelemään -tapahtuma on yksi osa veteraanien kansainvälistä toimintaa. Veteraanien kansainvälistä yhteistyötä toteuttavat Suomen Rauhanturvaajaliitto, Sotainvalidien Veljesliitto, Suomen Sotaveteraaniliitto ja Rintamaveteraaniliitto. Kansainvälinen veteraanityö tehdään yhdessä Maailman Veteraanijärjestössä  (World Veterans Federation).

 

veteraanikävely

 

fmac_logo
World Veterans Federation logo